Procedure

Inschrijven
Via de website kun je je vrijblijvend inschrijven. Er zal contact worden opgenomen om jouw wensen en onze mogelijkheden te bespreken.

Kennismaking met de gastouder
Je kunt vrijblijvend kennismaken met een beschikbare gastouder. Heb je er beiden een goed gevoel over, dan kan het koppelingsgesprek gepland worden.

Koppelingsgesprek
Een medewerker van Passie-4-Kids begeleidt dit gesprek. Alle aspecten met betrekking tot de opvang en de werkwijze van Passie-4-Kids worden besproken. Aan de hand van dit gesprek wordt een overeenkomst opgesteld, waarin de onderlinge afspraken tussen de vraag- en de gastouder worden opgenomen. Indien wenselijk kan het koppelingsgesprek in de avonduren plaats vinden.

Kinderopvangtoeslag aanvragen
Passie-4-Kids draagt zorg voor de registratie van de gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang. Met dit LRK-nummer kan je kinderopvangtoeslag aanvragen, wat je maandelijks als voorschot ontvangt. Je blijft zelf verantwoordelijk voor het aanvragen en het doorgeven van wijzigingen omtrent je kinderopvangtoeslag.

Start opvang
Passie-4-Kids heeft een wenperiode van twee maanden. Binnen deze twee maanden kan de opvang zonder opzegtermijn worden stop gezet.
Daarna is er een opzegtermijn van één maand van toepassing.

Telefonische Start-Evaluatie 
Passie-4-Kids neemt binnen 3 maanden contact met u op om de start van de opvang telefonisch met u te evalueren.  

Jaarlijks voortgangsgesprek gastouder
Jaarlijks is er vanuit Passie-4-Kids een voortgangsgesprek met de gastouder om het functioneren van de gastouder te bespreken. Tijdens dit voortgangsgesprek met de gastouder zal er ook over het welbevinden van de gastkinderen gesproken worden. Wat Passie-4-Kids belangrijk vind is dat een gastouder haar werk nog steeds met plezier en passie doet. Passie-4-Kids doet ook jaarlijks een risico- en veiligheidsinventarisatie op de opvanglocatie. 

Jaarlijks Oudermoment
Jaarlijks wordt er een 15-minuten-gesprek op de opvangloactie gepland. Gastouder, vraagouder en het gastouderbureau evalueren de opvang met elkaar. 
In dit gesprek is er aandacht voor: