Pedagogisch Beleidsplan

Bij Passie-4-Kids werken we vanuit de vier pedagogische doelen

Het waarborgen van de emotionele veiligheid


Het bevorderen van de sociale ontwikkeling


Het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling


Het overdragen van christelijke normen en waarden