Klachtenregeling

Passie-4-Kids wil er alles aan doen om de samenwerking tussen vraag- en gastouder zo goed mogelijk te laten verlopen. Helaas kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Als het mogelijk is willen wij, dat een op- of aanmerking of klacht direct besproken word met de persoon op wie dit betrekking heeft. Kom je er niet samen uit, neem dan contact op met Passie-4-Kids. Wij zullen dan gezamenlijk proberen een oplossing te vinden tot ieders tevredenheid.

Heb je een klacht over het gastouderbureau? Dien deze klacht in bij de Geschillencommissie Kinderopvang waarbij Passie-4-Kids is geregistreerd.

De Geschillencommissie Kinderopvang

Postbus 90600
2509 LP Den Haag
070-310 53 10