Inspectierapport

De rijksoverheid stelt zowel aan gastouderbureaus als aan gastouders kwaliteitseisen onder andere op het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk, ouderinspraak, klachten, tevens aan de zorgplicht en de taken van het gastouderbureau. De eerste levensjaren van een kind zijn van grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Passie-4-Kids staat voor het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving. De GGD houdt hier controle op.

Inspectierapporten
Download hier het inspectierapport van 09-06-2016
Download hier het inspectierapport van 20-01-2016
Download hier het inspectierapport van 09-01-2018
Download hier het inspectierapport van 17-12-2018