Identiteit

Onze visie is dat het belangrijk is dat de opvangplek voor kinderen vertrouwd en kleinschalig is, zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen in een omgeving die aansluit bij de christelijke levensovertuiging, normen en waarden. Voor vraagouders met een christelijke levensovertuiging is belangrijk dat de kinderopvang aansluit bij de christelijke normen en waarden waarin ze thuis worden opgevoed. Passie-4-Kids heeft een christelijke identiteit en stelt zich ten doel deze identiteit te waarborgen. Ieder kind is welkom bij Passie-4-Kids ongeacht religieuze achtergrond. Ieder kind is een unieke schepping van God. De gastouder brengt de christelijk normen en waarden over, het kind maakt zich de normen en waarden eigen en leert deze toe te passen in de maatschappij waarin het opgroeit. De gastouder kan hierbij gebruik maken van het christelijke programma LEEF! waar Bijbel lezen, bidden en zingen deel van uitmaken. Door aan te sluiten bij alledaagse dingen, zoals de natuur en de seizoenen, levensgebeurtenissen en christelijke feestdagen wordt het geloof verweven met de belevingswereld van het kind.