Welkom op onze website

Passie-4-Kids is een christelijk gastouderbureau dat bemiddelt tussen vraagouders, die opvang zoeken voor hun kinderen in de leeftijd 0-13 jaar en gastouders die opvang willen bieden. Het werkgebied van Passie-4-Kids is in het Groene Hart van Nederland. In de toekomst kunnen wellicht ook diensten buiten dit gebied aangeboden worden. Gastouderopvang is een alternatief voor het kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Je kind wordt opgevangen in een gastgezin in het huis van de gastouder of bij de vraagouder thuis. Wij bieden kwalitatieve kinderopvang. Onze visie is dat het belangrijk is dat de opvangplek voor je kinderen vertrouwd en kleinschalig is, zodat je je kind met een goed gevoel kan brengen en je kind zich kan ontwikkelen in een omgeving die aansluit bij de christelijke levensovertuiging, normen en waarden. Passie-4-Kids wil samen met jou en de gastouder goede zorg aan je kind bieden. Een goede omgeving voor je kind creëer je samen.

Ouders- Gastouders - Gastouderbureau
Samen Passie-4-Kids